Fullerös trädgård genom tiderna

Här är några bilder som visar hur parken vid Fullerö har sett ut genom tiderna. Du kan läsa mer i Mikael Wallbergs examensarbeten om Fullerö slottsträdgård inom landskapsarkitektprogrammet med titeln “Här har sig altihopa samlat, Hwad smak och öga nöja kan”.

Ny bok om Carl Johan Cronstedt

Nu är konsthistorikern Linnéa Rollenhagen Tillys bok om Carl Johan Cronstedt utgiven. Boken bygger till stor del på ett spännande och i stora delar obehandlat bild- och arkivmaterial från det unika Fulleröbiblioteket som bevarats som fideikommiss sen 1700-talet.