Fullerös trädgård genom tiderna

Här är några bilder som visar hur parken vid Fullerö har sett ut genom tiderna. Du kan läsa mer i Mikael Wallbergs examensarbeten om Fullerö slottsträdgård inom landskapsarkitektprogrammet med titeln “Här har sig altihopa samlat, Hwad smak och öga nöja kan”.

Gammeleken

Denna praktfulla ek vid utkanten av slottsparken är äldre än slottet från 1656. Exakt hur gammal eken är vet vi inte men det har uppskattats någonstans mellan 500 och 800 år. Kom gärna och beskåda men tänk på att den är ett naturminne som är fridlyst enligt lag.

Published
Categorized as Natur