Visning för Varis Bokalders

Suzanna Hedberg med arkitekten Varis Bokalders

Idag fick vi besök av arkitekten Varis Bokalders och Suzanne Hedberg från Ullberga ekologiska mjölkgård som kom på en visning av slottsparken. Varis har undervisat på KTH och skrivit böcker om ekologisk byggnadsteknik. Vi pratade bland annat om den energibesparing som kakelugnen medförde på sjutton- och artonhundratalen. Tack vare kakelugnen som uppfanns av Carl Johan Cronstedt på Fullerö tillsammans med Fabian Wrede 1767 gick det åt en åttondel så mycket ved för att värma upp ett hem jämfört med en traditionell vedeldad spis. Idag är Fullerö säteri självförsörjande på el genom solenergi på ladugårdstaken och uppvärmning sker med hjälp av en halmeldad panna som drivs på restprodukter från jordbruket.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *