Om Fullerö Säteri

Fullerö säteris huvudsakliga mål är att långsiktigt bevara särskilda kulturhistoriska värden, värna om en unik natur och bidra till en bra miljö för boende i området.

Vi vill gärna dela med oss av vårt arbete och uppskattar förslag på vilken typ av information som vore intressant att ha med på denna hemsida.

Klicka här för information om Fullerö Fideikommiss.