Fullerös trädgård genom tiderna

Här är några bilder som visar hur parken vid Fullerö har sett ut genom tiderna. Du kan läsa mer i Mikael Wallbergs examensarbeten om Fullerö slottsträdgård inom landskapsarkitektprogrammet med titeln “Här har sig altihopa samlat, Hwad smak och öga nöja kan”.

Ursprunglig plan av Fullerös trädgård av Jean de la Vallée.
Fullerö slottsträdgård där området väster om Corps de Logi har gjorts om efter engelska influenser.
“Utsigt af Fullerö Sätesgård från Trädgården”, 1700-tal. Skiss med hjälp av Camera Obscura som även figurear till vänster på bilden. Bilden tillägnad Landshövdingen Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (1744-1829)
Oljemålning av Erik Detthow (1888-1952) “Fullerö slott vid Mälaren”.
Flygfoto av Fullerö Säteri 1935
Carl Johan Cronstedt i Fulleröparken 1950-tal. Oljemålning av Carin Cronstedt.
Förteckning över fruktträdgården vid Fullerö 1894
Tillhörande karta med alla fruktträd numrerade

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *