Ett stort tack från Musée du Louvre

I dag fick vi en fin bok av chefen för Musée du Louvre i Paris som ett stort tack för att vi lånat ut modellen till skulpturen “Génie conduissant un dragon marin” av Edme Bouchardon till utställningen i Paris. Skulptörens bror Jacques-Phillippe Bouchardon tog modellen till Sverige 1741, testamenterade den till Carl Johan Cronstedt 1753 och den har bevarats som fideikommissinventarie på Fullerö sen dess. Skulpturen som modellen förställer finns i Versailles. Vi är glada att dela med oss av det kulturarv som finns bevarat på Fullerö och extra stolta när det får visas upp på ett så välkänt ställe som Musée du Louvre i Paris.Boken som heter “Edme Bouchardon (1698-1762) une idée du beau” finns bland annat att köpa på Amazon https://www.amazon.com/EDME-BOUCHARDON-1698…/dp/2757210696

Edme Bouchardon 1698-1762 une idée du beau
Modellen från Fullerö som ställdes ut i Louvren
Skulpturen i Versailles trädgård

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *