Fullerö Säteri

“Utsigt af Fullerö Sätesgård” på 1700-talet
Visning av Fullerö slott
Fullerö Naturreservat

Historia

Fullerö är en gård i Västmanland med anor från 1200-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden färdigställdes 1656 efter ritningar av arkitekten Jean de la Vallée som en modell till Riddarhuset i Stockholm. Fullerö fideikommiss instiftades 1739, vilket har medfört att byggnader, konst och samlingar hållits samlade under århundraden. 1995 blev Fullerö det första fideikommisset som förlängdes av regeringen för att trygga det långsiktiga bevarandet av särskilda kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen förklarade 1999 Fullerö säteri till byggnadsminne med motivering att Fullerö säteri är en utomordentlig arkitektonisk exponent för svensk stormaktstid och äger ett synnerligen stort intresse från kulturhistorisk synpunkt. Läs mer om Fullerös historia. Läs mer om Fullerö fideikommiss.

Verksamhet

Fullerö Säteris främsta mål är att långsiktigt förvalta ett unikt natur- och kulturarv genom att kontinuerligt investera i restaurering av kulturbyggnader samt åtgärder för att bevara biotopområden och öppna landskap. I samarbete med forskare och museum delar vi med oss av Fullerös rika historia. Vi bedriver traditionellt jord- och skogsbruk, djurhållning med frigående nötdjur och får, fiske samt uthyrning av bostads- och fritidshus. Fullerö Säteri är en KRAV-märkt gård med ekologisk produktion. Fullerö har mycket vildsvin, rådjur, dov- och kronhjort och erbjuder jakt med övernattning för upp till 15 personer. Via solceller på ladugårdarna är Fullerö även självförsörjande på el.

Besöka Fullerö

Fullerö har en unik natur med rikt fågel- och djurliv. Fullerö naturreservat omfattar över hundra hektar mark längs Mälaren med ett av landets artrikaste ädellövsskogar och ett bestånd med över 100-årig skogsalm. För naturupplevelser eller rekreation erbjuder vi boende i två- eller trebäddsrum med badrum i Fullerö Guesthouse. I Mälaren kan du fiska gös, gädda och abborre i Fullerös vatten. Under hösten bjuder vi in till äppelplockning i slottsträdgården och under vinterhalvåret går det att åka skidor och skridskor på Fullerös vatten. Parkeringsplatser finns till vänster om Fullerö brygga. Under senare år har vi haft visningar av slottet, barockparken och andra kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer för Kungliga biblioteket, Svenska Trädgårdsföreningen, Livrustkammarens vänner, Sockengillet i Barkarö med flera. Kontakta oss för att boka en visning.

Följ oss gärna på Facebook www.facebook.com/fullerosateri och Instagram https://www.instagram.com/fullerosateri