Visning för Tessinsällskapet

Idag hade vi en visning av Fullerö slott och biblioteksflygeln för 35 medlemmar från Tessinsällskapet som del av deras exkursion till Fullerö säteri, Tidö slott och Grönsöö slott.

Om Tessinsällskapet
Tessinsällskapet verkar för ökade kontakter mellan Sverige och Frankrike. Sällskapet intresserar sig för både dåtida och nutida kulturella förbindelser mellan länderna. Det sker genom en varierad programverksamhet och utdelande av stipendier ur Marseillefonden. Greve Carl Gustaf Tessin var på 1700-talet en brygga mellan länderna och står som en förebild för sällskapet. H.M. Konungen är sällskapets Höge Beskyddare.

Carl Johan Cronstedt berättar om Fullerö slott för Tessinsällskapet1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *