Fideikommissforskare besöker Fullerö

Idag fick vi besök av Sveriges främsta forskare om Fideikommiss, Martin Dackling, Brita Planck, Göran Ulväng och Magnus Bergman, som en del av forskningsprojektet Att konservera godsen vid släkten: Fideikommiss i Sverige under 400 år.

Vi visade dem Fullerö slott och biblitoteksflygeln och tackar för besöket och mycket intressanta diskussioner.

Martin Dackling är biträdande universitetslektor och docent i historia vid Lunds universitet. Hans forskning rör sig i skärningspunkterna mellan socialhistoria, agrarhistoria, rättshistoria och ekonomisk historia från 1700 fram till idag.

Göran Ulväng är fil dr, docent, vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet med fokus på förändringar i jordbruk, bebyggelse, konsumtion, finans- och försäkringssystem under 1700- och 1800-talen, med särskilt fokus på herrgårdar och högreståndsmiljöer.

Brita Plank är filosofie doktor från Göteborgs universitet, historiker och författare och har bland annat skrivit boken Förnuft eller känsla. Hon medverkade nyligen i ett avsnitt om Fideikommiss i podden Snedtänkt.

Magnus Bergman är historiker vid Lunds Universitet. I sin avhandling Att höra det förflutna till utgår han från följande problemställning: Hur kunde adeln, en grupp i sådan hög grad påverkad av det äldre samhällets värld av privilegier, börd och ståndsuppdelning, fortsätta att existera även under och efter 1800- och 1900-talets moderna genombrott?

Brita Planck,  Magnus Bergman, Carl Johan Cronstedt, Göran Ulväng och Martin Dackling

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *