Kungliga biblioteket på besök

Kungliga biblioteket besöker Fullerö
Kungliga biblioteket besöker Fullerö

Idag den 9e december 2021 fick vi besök av en delegation från Kungliga biblioteket under ledning av Katinka Ahlbom. Vi vill tacka de 11 deltagarna för mycket intressanta och lärorika samtal. Nedan är några foton från besöket.

Det är främst Jacob Cronstedt (1668-1751), Carl Johan Cronstedt (1709-1777) och Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (1744-1829) som har bidragit med de ursprungliga samlingarna till Fullerös bibliotek. Idag finns majoriteten av samlingarna i den Cronstedtska samlingen på Uppsala universitetsbibliotek, Cronstedtssamlingen på Nationalmuseum, en myntsamling på Antikvitetskollegiet och en numismatisk boksamling på Kungliga biblioteket. En icke obetydande del finns än idag bevarad som fideikommiss på Fullerö, främst av franska och italienska arbeten om arkitektur.

Kungliga biblioteket besöker Fullerö
Carl Johan visar runt i slottet och berättar om Fullerös historia
Visning av Fullerös bibliotek
Granskning av Fullerös bibliotek
Visning av den före detta biblioteksbyggnaden

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *