Fullerös Historia

Nedan har vi samlat information om de personer och händelser som utgör Fullerös långa historia från 1200-talet fram till idag.

Detta är ett projekt under utveckling och vi lägger till nya kapitel allt eftersom. Mycket av den historiska informationen är baserad på efterforskning och anteckningar av Carin Cronstedt (1916-2012). Källmaterialet är dock bristfälligt och vi är mycket tacksamma för bidrag och kommentarer.

Fullerö under medeltiden

Fullerös Corps-de-Logi 1656

Anders Olderman och Anna Gerdes

Anna Gerdes och Mårten Cronstedt

Jacob Cronstedt och Margareta Beata Grundel

Fullerö Fideikommiss instiftas 1739

Hedvig Charlotta Nordenflycht

Carl Johan Cronstedt och Eva Margareta Lagerberg

Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt och Juliana Duwall

Carl Diedric Cronstedt och Hedvig Margareta Fleetwood

Carl Adolf Cronstedt

Wilhelm Cronstedt och Mathilda Rothlieb

Fredrik Cronstedt

Carl Cronstedt och Margareta Bonde

Otto Cronstedt

Carl-Vilhelm och Marie Claire Cronstedt

Carl Johan och Nilla Cronstedt