Hedvig Charlotta Nordenflycht

På 1740-talet vistades skaldinnan Hedvig Charlotta Nordenflycht tidvis under somrarna hos sina vänner Jacob Cronstedt och Margareta Beata Grundel på Fullerö. Hon tillägnade dem en mångfald dikter. Hon skänkte en sammetsinbunden handskriven diktbok till Margareta Beata. Genom dessa dikter får man en inblick i livet på Fullerö i mitten på 1700-talet särskilt i dikten om “Mäster Johan och hans hustru Greta”. (Carl Johan Cronstedt och hans hustru Eva Margareta Lagerberg)

Källor:

Carin Cronstedt (1916-2012) anteckningar