Anders Olderman och Anna Gerdes

Anders Olderman var inflyttad från Rostock. Han bosatte sig i Stockholm, där han blev en framstående köpman. Han var även verksam i tyska församlingen och blev föreståndare för tyska kyrkan. Som kaufgesäll gifte han sig 7.12.1651 med Anna Gerdes född omkring 1633. Hon var dotter till Johan Gert Gerdes, som också var inflyttad från Tyskland. Även han var en betydande köpman i Stockholm f.1612 d.1642 g.1630 m. Anna Simonsd:r Depken, vars släkt hade stora ekonomiska intressen i landet som brukspatroner och handlande.

Det skrevs att Anders Olderman och Anna Gerdes var ett “ärbart och för möget” borgarfolk. De fick 11 barn. Alla döptes i tyska kyrkan. Anders Olderman dog 5.12.1677 och ett minnestal finns över honom skrivet på latin 4.1.1678 av Johannes Schwede, som var systerson till Anna Gerdes. Bouppteckningen gjordes 28,29,31 augusti 1678. Sterbhuset var ganska rikt. Det slutade på 1392 1/4 rd och 268.875 dr k-mynt och upptog ett stenhus vid Västerlanggatan och “stenbodarna m. träbyggningar under Södermalms bergen,” Grönebo Hammar. Änkan ärvde hälften 696 1/8 rd och 134.437 16 dr k-mynt och de 8 då levande barnen 87 1/64 rd och 16.804 22 1/16 dr k-mynt, därtill fick änkan hälften av fastigheterna och barnen 1/16-del vardera. De 8 barnen var vid faderns död Andreas 25 år, Christina 21 år och redan gift, Erik 18 år, Johan 17, Anna Elisabet 12, Jacob 9, Gabriel 7 och Carl 5 år. Anna Gerdes var omkring 44 år och ensam med de 6 hemmavarande barnen..

Enligt mantalslängden för 1676 i Gamla stan bodde Anders Olderman där med hustru och 6 barn (Andreas utflugen och Christina gift), 1 gesäll, 2 drängar och 3 pigor.

Grönbo Hammar, bruk i Fellingsbro, ägdes av sterbhuset, men 1680 står Mårten Gavelius som ägare och 1696 övergick Grönbo till äldsta adoptivdotterns man Krigskommissare Lorentz Strokirck.

Anna Gerdes far Johan Gert Gerdes (1612-1642). Tillskriven David Klöcker Ehrenstrahl.

Sverige under Ander Oldermans livstid

1625 brann Stockholm och byggdes upp under Drottning Kristinas tid till en modern stad.

1628 förliste skeppet Wasa.

1638 bildades en svensk koloni vid Delaware. Under 1600-talet flyttade många svenskar till Nord-Amerika.

1632 kröntes Drottning Kristina som regerade till 1654 då hon abdikerade.

1642 fick Stockholm sin första sluss mellan Mälaren och Östersjön.

1649 var svår missväxt i landet.

1651 bodde Carl X Gustav som tronföljare på Borgholms slott.

1654 kröntes Carl X Gustav och regerade till 1660.

1660 kröntes Carl XI som regerade till 1697

1675 blev Riddarhuset färdigt. Det bygget liksom alla andra palats som byggdes under 1600-t måste ha följts av folket i gamla stan med stort intresse och förundran.

1676 hade Stockholm bara c:a 50-55.000 invånare.

Källor

Carin Cronstedt (1916-2012) anteckningar

Klerckerska saml. av handskrifter, Kungl.bibl.

Minnestal öv.Anders Olderman 1678

Mantalslängder (Stadsarkivet)

Bouppteckning 1678 Anders Olderman