Anna Gerdes och Mårten Gavelius – Cronstedt

Mårten Gavelius föddes i Stockholm 1638 och dog på Fullerö 1709. Han var sedan 1674 arrendator av Carl Gustav Oxenstiernas av Södermöre vid sträckta domäner. Däri ingick även Fullerö.

Mårten Gavelius gifte sig vid 48 års ålder den 17.12.1686 med Anders Oldermans änka Anna Gerdes. Hon var några år äldre och ungefär 53-54 år gammal. Samma år och dag adlades Mårten Gavelius och erhöll namnet Cronstedt.

1680 hade Anders Oldermans sterbhus lånat ut 200.000 daler k-mynt till Oxenstierna mot säkerhet i 5 egendomar i Estland. Anna Gerdes hade förutom sin ärvda förmögenhet även en social tillgång i betydelsefulla släktförbindelser. Hennes syster var gift med den mäktige reduktionsmannen friherre Olof Thegner, vars båda mågar Jacob Gyllenborg och Anders Leijonstedt hade en viktig ställning inom administrationen under 1600-talets sista decennium.

Anders Oldermans svåger Olof Thegner var född 1615 i Tegna by, Vists socken i Östergötland. Han fick till sina studier ekonomisk hjälp av familjen Oxenstierna, som vid den tiden ägde Sturefors i samma socken. Olof Thegner blev en skicklig jurist och administratör. Han valdes 1668 till Justitieborgmästare och blev stormaktstidens mäktigaste och dugligaste borgmästare i Stockholm. Han dog 1689. (x)

Man kan kanske dra den slutsatsen att Olof Thegner, som hade gamla förbindelser med familjen Oxenstierna förmedlade lånet från sin svåger Anders Oldermans sterbhus till Oxenstierna 1680. Och därigenom blev Mårten Gavelius bekant med Anna Gerdes. Hennes äldste son Andreas blev bokhållare vid Oxenstiernska godsen i Estland, som hade lämnats i pant för länet. Den unge Olderman dog 1683 och efterträddes av Augustin Marheim 1684. Dessa hade säkert till uppgift att för Oldermans sterbhus och förmodligen även för Gavelius bevaka deras ekonomiska intressen.

1686 var året då Anna Gerdes och Mårten Cronstedt gifte sig

1688 gifte sig Anna Gerdes dotter Anna Elisabet Olderman med Augustin Marheim.

1688 blev Mårten Cronstedt ägare till Fullerö.

1693 18.3. fick Mårten Cronstedt på en underdånig ansökan kungens tillstånd att adoptera sina styvbarn på sitt namn och nummer och uppta dem under sitt sköldebrev. Det var då 6 barn i livet och de var redan vuxna och de 2 döttrarna var gifta. Samtidigt blev Augustin Marheim adlad med namnet Mannerheim. Augustin Marheim (Mannerheim) och Anna Elisabet Oldermans dotter gifte sig med Johan Jacob Schaeffer, adlad Ehrensvärd 1717. Anna Gerdes och Anders Oldermans dotter Anna Elisabet blev på så sätt stammoder till två ätter som skulle bli betydelsefulla i Sveriges och Finlands historia.

Anna Gerdes avled på Fullerö 1.6.1701 och är begravd i Barkarö kyrka 4.6.1701. Samma år avled Mårten Cronstedt på Fullerö 5.6.1709 och är begravd i sin grav i Barkarö kyrkas sakristia 16.6.1709.

(x) Olof Thegner var från 1650-talet ägare av Hellby gård i Tillberga socken. Gården gick sedan i arv till sonen Olof 1689. Hellby innehades av familjen Thegner till 1740, då den såldes. Jacob Cronstedt var således kusin med den unge Olof Thegner och hans systrar, som var gifta med ovannämnda Gyllenborg och Leijonstedt. Det var ju inte mer än några mil mellan Anna Gerdes på Fullerö, hennes Syster Catharina på Hellby och systern Christina Schwede i Enköping. 1672 gifte Christina Schwede om sig med Borgmästare Lennart Horneman och flyttade till Sala. Jacob Gyllenborg ägde Bona 1684-1701. Hans änka (Jacob Cronstedts kusin) sålde gården 1705.

Sverige under Mårten Gavelius livstid

Carl XI regerade 1660-1697.

1697 brann slottet Tre Kronor och det var det nödår i Sverige.

1690 var reduktionen.

Källor

Carin Cronstedt (1916-2012) anteckningar