Visning för Östra Svealands Jordägarförening

Idag hade vi en visning av slottet för Östra Svealand jordägarförening i samband med föreningens årsmötet som också hölls på Fullerö.

Carl Johan Cronstedt (1946-) visar Fullerö biblioteket med Carl Johan Cronstedts (1709-1779) böcker för Östra Svealands Jordägarförening under visningen av Fullerö slott.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *