Kolugnt

Kolugn morgon på Fullerö säteri. Nu är det lite mer stillsamt i kohagen efter att tjuren flyttat till sin lada för att undvika att betäcka några kvigkalvar som börjar bli stora. All jordbruk och djurhållning på Fullerö är KRAV certifierad vilket betyder att kor får leva så naturligt som möjligt, beta fritt utomhus under större delen av året och allt foder är fritt från kemiska bekämpningsmedel. Det gamla sädesmagasinet i bakgrunden är en av de 14 byggnader som ingår i byggnadsminnet på Fullerö.

Kor och kalvar på bete framför gamla sädesmagasinet på Fullerö säteri
Tjuren
Tjuren i ladan

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *