Självförsörjande på solenergi

Efter att ha installerat solceller på kostallet och maskinhallen är Fullerö nu självförsörjande på el!

Kostallet med nya solenergiplattor
Under byggnationen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *