Vising på kulturhusens dag

Under kulturhusens dag anordnade vi i samarbete med Västmanlands läns museum en visning av slottsparken och biblioteksflygeln. Det var en mycket lyckad vising med många intresserade som kom för att ta del av det kulturarv som finns bevarat på Fullerö i form av byggnadsminnen, historia och konstföremål.

Vising av Fullerö på kulturhusens dag

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *