Restaurering av taket på östra flygeln

Renoveringen av taket på östra flygeln skedde i etapper under flera år. 2007 bytte vi taket och 2012 målade vi om – grundmålning med Isotrol (en linoljealkydfärg) och därefter med Lasol som först sprutades på och efterdrogs med pensel för att bevara takets ursprungskaraktär. Det har hållit mycket bra.Restaureringen av flygelbyggnaden har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur antikvarisk synvinkel.

Östra flygeln i augusti 2021
Taker efter dragning med pensel 2012. Foto: Fredrik Ehlton
Flygeln 2007 efter just nylagt tak. Foto: Magnus Henriksson

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *