Restaurering av såg- och kvarnbyggnaden

Under året reparerade vi den gamla såg- och kvarnbyggnaden från slutet av 1800-talet som utgör en av de 14 byggnader som omfattas av byggnadsminnet på Fullerö. Arbetet inkluderade reparation av takskador, fönsterkarm, timmerlagningar i stommen och restaurering av rälsspår så att sågen kan få nytt liv och åter användas till timmersågning.

Västmanlands läns museum genomförde den 1 december 2008 en slutbesiktning av utförda renoveringsåtgärder och dessa är godkända ur antikvariskt hänseende.

Foto: Anna Ahlberg, Antikvarisk kontrollant Västmanlands läns museum.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *